Összefoglaló a Mi Mit Tudunkról, osztálykirándulások, a hetedikesek németből, angolból és matemetikából vizsgáztak, Trianonra emlékeztünk, Város, ahol élek verseny.